Barion Pixel
top of page

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák GRAJNAI Kft. (székhely: .1117 Budapest, Nádorliget utca 7. C. ép. 4. emelet 401. adószám: 27951284243), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A szolgáltató neve: GRAJNAI Kereskedelmi Kft.

A szolgáltató székhelye: 1117 Budapest, Nádorliget utca 7. C. ép. 4. emelet 401.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való

kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt

elektronikus levelezési címe: info@grajnai.com

Cégjegyzékszáma: 01 09 358673

Adószáma: 27951284243

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:

wix.com

Az általános szerződési feltételek elfogadása

1. A vásárlás során a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.
2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem küldhet megrendelést sem.


A Felhasználó a Weboldalon történő vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF feltételeit megismerte. 
A Honlapon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
Szolgáltatót a vásárlásnál megadott adatok Felhasználó által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A MEGRENDELÉS LÉPÉSEI

1. Termékek kiválasztása
2. A megrendelés összeállítása
3. Adategyeztetés
4. A megrendelés elküldése
5. A megrendelés visszaigazolása

AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg - feltéve, hogy a felhasználó, helyes és valós e-mail címet adott meg -, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

ÁRAK

A Honlapon megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák az általános forgalmi adót (áfa) és a csomagolási költséget, azonban nem tartalmazzák a szállítás díját.
Fenntartjuk azonban a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül is bármikor változtassunk a Honlapon szereplő árakon vagy bármikor megszakítsuk a szolgáltatást. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel Önnel vagy bármilyen harmadik féllel szemben semmiféle változtatás, ármódosítás és a szolgáltatás beszüntetésének vagy szüneteltetésének tekintetében. A rendelés leadásával a honlapon feltüntetett termékár elfogadásra kerül, kivéve, ha fizetési hiba áll fenn.

KISZÁLLÍTÁS

A Szoláltató megrendelésenként egy konkrét címre tudja a megrendelt termékeket kiszállítani. Több kiszállítási cím esetén minden kiszállítási címhez külön megrendelést szükséges leadni.

A Szolgáltató Budapesten és vonzáskörzetében végez kiszállítást. Magyarország további területeire szállításhoz arra kérjük a megrendelőt, hogy vegye fel a Szolgáltatóval a kapcsolatot!
  A Szolgáltató a változtatás jogát fenntartja a kiszállítási nap módosítása, illetve az előzetesen kalkulált kiszállítási idő tekintetében is. Továbbá a Szolgáltató bizonyos termékek kiszállításának területi (pl. csak budapesti kiszállítás vállalása) és időbeli korlátozására is fenntartja a jogot.
 A Szolgáltató biztosít minden rendelést a szállítási idő alatt, amíg az az Ön által megadott szállítási címre kézbesítésre kerül.

A becsült szállítási idők csak tájékoztatásul szolgálnak, és a postára adás vagy a futárnak történő átadás időpontjától számolandók.

A felhasználó a megrendelt termék átvételekor köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson vagy a terméken, jegyzőkönyv felvételét kérheti a futártól, ugyanis a termék futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, amely azt jelenti, hogy az átvételt követően a felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak nem áll módjában utólagos mennyiségi és minőségi reklamációt elfogadni.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a Szolgáltató díjmentesen biztosítja a termék visszavételét, illetve cseréjét. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az átvételt követően észlelt sérülésekért.


Virágküldeményeinket Budapest területén az alábbi feltételekkel juttatjuk el otthonába vagy a megjelölt címre (postafiók címre nem kézbesítünk).
Kézbesítés díja: Budapesten egységesen bruttó 2.800,- Ft (azaz kettőezer-nyolcszáz forint).
Kézbesítés időpontja:
A GRAJNAI üzlet (cím: 1117Budapest, Bíró László József krt. 1.) mindenkori nyitvatartási idejében.
Aznapi kiszállítást csak az adott napon 16.00 óráig, a standartól eltérő nyitvatartás esetén 14.00 óráig leadott rendelésekre tudjuk biztosítani.

FIZETÉSI MÓDOK

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 

Webáruházunk a Barion által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja vásárlóinak. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. A Webáruház a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, a Barion pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a  titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról a Webáruház nem értesül, azokat csak a Barion érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Webáruház oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez az Ön internet böngésző programjának támogatnia kell a TLS titkosítást.

A vásárolt áru/szolgáltatás ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Fizetés lépései

  1. Ön a Webáruház oldalán választja ki az árut/szolgáltatás melynek összegét bankkártyás fizetéssel kívánja teljesíteni.

  2. Ezt követően Ön átkerül a Barion biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a fizetés megkezdéséhez kártyaadatait szükséges kitöltenie.

  3. A kártyaadatok megadását követően a Fizetés gombra kattintva indíthatja el a tranzakciót

  4. A fizetést követően Ön visszatér a Webáruház oldalára, ahol a tranzakció eredményéről kap visszaigazolást.

A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti –, a Barion elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az áru vagy szolgáltatás ellenértékével.

 

Amennyiben Ön nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról a Webáruház oldalára, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző „Vissza/Back” vagy a „Frissítés/Refresh” gombjára kattint, ill. bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba, a fizetés sikertelennek minősül.

Amennyiben a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteiről bővebben kíván tájékozódni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.

ELÁLLÁSI JOG

Az elállási jogról a hatályos a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, illetve 3. mellékletében található A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató az irányadó.

A fentieken túlmenően, amennyiben a felhasználó valótlan megrendelői adatokat közöl a szolgáltatóval, és ez a szolgáltatás teljesítése előtt a szolgáltató tudomására jut, a szolgáltató jogosult a szerződéstől elállni, a felhasználó által már megfizetett ellenérték 5 munkanapon belüli felhasználó részére történő visszautalása mellett.

JÓTÁLLÁSI VAGY SZAVATOSSÁGI IGÉNY BEJELENTÉSÉNEK MÓDJA

1. Személyes bejelentés
A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál . Ekkor a Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
- a vásárló nevét, címét,
- a termék megnevezését, vételárát,
- a vásárlás időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját, - a hiba leírását,
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
- a kifogás rendezésének módját.
Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.
A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.

2. Írásban történő bejelentés
A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Szolgáltató címe) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (info@grajnai.com).
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: - a vásárló nevét, címét,
- a termék megnevezését, vételárát,
- a vásárlás időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját,
- a hiba leírását,
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

A Felhasználó a termékkel vagy a szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a jelen ÁSZF 2. pontjában meghatározott elérhetőségein érvényesítheti.
A Szolgáltató a szóbeli panaszt lehetősége szerint azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség a panasz jellegéből adódóan vagy ha a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.
A Szolgáltató személyesen közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyv egy példányát helyben átadja a Felhasználónak.
A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt panasz esetén legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát a felhasználónak.
Minden egyéb esetben a szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
A Szolgáltató a telefonon vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben megkönnyíti a panasz visszakeresését.
A szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés a jelen ÁSZF értelmében a postára adást jelenti.
A panasz elutasítása esetén a szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a felhasználót.
Tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltatónál magatartási kódex nem áll rendelkezésre.  

A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu
A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

bottom of page